Ulgi podatkowe dla domów jednorodzinnych

Wraz z rozpoczęciem 2019 roku w życie weszły nowe ulgi podatkowe – 29.12.2018 r opublikowano Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z wykazem rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przez osoby będące właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.


 

Najważniejsze informacje:

 • przedsięwzięcie ma zostać zakończone w przeciągu 3 kolejnych lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek
 • kwota odliczenia nie może przekraczać 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych przez danego podatnika
 • jeżeli wydatki zostały opodatkowane podatkiem od towarów i usług, to kwotą wydatku będzie wydatek z podatkiem VAT, o ile ten podatek nie został odliczony
 • jeżeli kwota odliczenia nie zostanie pokryta przez roczny dochód podatnika to będzie podlegać odliczeniu w kolejnych latach, ale nie dłużej niż przez 6 lat
 • podatnik w kolejnym roku podatkowym będzie zobowiązany do doliczenia do dochodu kwot odliczonych w roku poprzednim

 

Odliczeniu nie podlegają wydatki:

 • sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w części, w jakiej zostały sfinansowane)
 • wydatki, które zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie
 • wydatki zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 • wydatki odliczone od przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • wydatki uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem ulg podatkowych

 

Materiały budowlane i urządzenia podlegające uldze:

 • materiały wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury
 • kocioł gazowy kondensacyjny, sterowanie, armatura zabezpieczająca, regulująca, układ doprowadzania powietrza i odprowadzenia spalin
 • kocioł gazowy kondensacyjny, sterowanie, armatura zabezpieczająca, regulująca, układ doprowadzania powietrza i odprowadzenia spalin
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej
 • kocioł na paliwo stałe 5 klasy spełniający wymagania dyrektywy Eodesign
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej
 • materiały budowane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego
 • pompa ciepła wraz z osprzętem
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem
 • stolarka okienna i drzwiowa – w tym: okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub z odzyskiem ciepła i chłodu

 

Usługi podlegające uldze:

 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • wykonanie analizy termograficznej budynku
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów
 • wymiana stolarki zewnętrznej np. okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego
 • montaż pompy ciepła
 • montaż kolektora słonecznego
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego
 • montaż instalacji fotowoltaicznej
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.