Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze umożliwia uzyskanie dofinansowania na wymianę źródła ciepła oraz modernizację instalacji w budynkach jednorodzinnych.


 

Dofinansowanie może zostać przyznane na:

 • montaż nowego źródła ciepła – w budynkach nowobudowanych można uzyskać dofinansowanie na montaż jednego lub dwóch źródeł ciepła
 • modernizację źródła ciepła – czyli wymianę istniejącego źródła ciepła (lub dwóch), niespełniającego wymagań programu – np. kotła na paliwo stałe, na źródło ciepła spełniające wymagania programu – pompę ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł elektryczny, kocioł na biomasę (np.pellet), węzeł cieplny
 • przyłącze – jeżeli do nowego źródła ciepła trzeba wykonać przyłącze – dofinansowanie obejmuje przyłącza gazowe, cieplne, elektroenergetyczne
 • docieplenie przegród budowlanych – tylko dla budynków, które otrzymały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002 r
 • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż zaworów z głowicami termostatycznymi – tylko dla budynków, które otrzymały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002 r
 • zakup i wymiana stolarki zewnętrznej (okien i drzwi balkonowych) – tylko dla budynków, które otrzymały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002 r
 • zakup i wymiana drzwi zewnętrznych – tylko dla budynków, które otrzymały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002 r
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła (w tym rekuperator) – tylko dla budynków, które otrzymały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002 r

 

Program umożliwia też otrzymanie pożyczki na zakup i montaż:

 • kolektorów słonecznych
 • mikroinstalacji fotowoltaicznej

 

Wysokość dofinansowania zależy od wysokości dochodów na członka rodziny:

 • do 90 % – przy dochodach nieprzekraczających 600 zł/osobę
 • do 80 % – przy dochodach 601-800 zł/osobę
 • do 70 % – przy dochodach 801-1200 zł/osobę
 • do 60 % – przy dochodach 1001-1200 zł/osobę
 • do 50 % – przy dochodach 1201-1400 zł/osobę
 • do 40 % – przy dochodach 1401-1600 zł/osobę
 • do 30 % – przy dochodach powyżej 1600 zł/osobę -> przy czym w tym przypadku część zwrotu jest jako dotacja, a pozostała część jako ulga podatkowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.