Aktualności

Styczeń 18, 2019

Ulgi podatkowe dla domów jednorodzinnych

Wraz z rozpoczęciem 2019 roku w życie weszły nowe ulgi podatkowe – 29.12.2018 r opublikowano Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z wykazem rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przez osoby będące właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.   Najważniejsze informacje: przedsięwzięcie ma zostać zakończone w przeciągu 3 kolejnych lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek kwota odliczenia nie może przekraczać 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych przez danego podatnika jeżeli wydatki zostały opodatkowane podatkiem od […]
Styczeń 18, 2019

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze umożliwia uzyskanie dofinansowania na wymianę źródła ciepła oraz modernizację instalacji w budynkach jednorodzinnych.   Dofinansowanie może zostać przyznane na: montaż nowego źródła ciepła – w budynkach nowobudowanych można uzyskać dofinansowanie na montaż jednego lub dwóch źródeł ciepła modernizację źródła ciepła – czyli wymianę istniejącego źródła ciepła (lub dwóch), niespełniającego wymagań programu – np. kotła na paliwo stałe, na źródło ciepła spełniające wymagania programu – pompę ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł elektryczny, kocioł na biomasę (np.pellet), węzeł cieplny przyłącze – jeżeli do nowego źródła ciepła trzeba wykonać przyłącze – dofinansowanie obejmuje przyłącza gazowe, cieplne, elektroenergetyczne docieplenie przegród budowlanych […]